Voor werkgevers

Hoe werkt de 7% bijtellingsregeling?

De werkgever telt 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets bij het inkomen van de werknemer. Hierop houdt de werkgever loonheffing in. De werknemer vindt deze bijtelling terug op zijn loonstrook. Dit werkt precies hetzelfde als voor de leaseauto. Voor een fiets van € 2.500,- betaalt de werknemer € 175,- aan bijtelling per jaar. Dit betekent €175,- / 12 = € 14,58 per maand. Dit bedrag tel je bij bruto inkomen op, hierover betaal je vervolgens belasting. In de praktijk komt dit neer op een bedrag tussen 5-6 euro per maand. Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer wordt in mindering gebracht op de bijtelling. De bijtelling kan niet negatief zijn.

Alternatief: wanneer er voldoende vrije ruimte is binnen de werkkostenregeling, kan de bijtelling ook als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen en ten laste van de vrije ruimte worden gebracht, waardoor de werknemer niets betaalt.

Voor wie geldt de 7% bijtelling?

De fietsregeling is van toepassing op de relatie werkgever/werknemer. Een werknemer is een persoon die een (vaste of tijdelijke) dienstbetrekking heeft bij de werkgever. Ook de directeur-grootaandeelhouder die bij zijn eigen BV in dienst is.

De regeling is ook van toepassing voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld: zzp’er, eigenaar eenmanszaak of firmant in de vof of cv).

Binnen de nieuwe fietsregeling stelt de werkgever een leasefiets ter beschikking aan de werknemer. De fietsregeling is een regeling in de loonbelasting en bepaalt dat er een forfaitaire bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden van 7% van de consumentenadviesprijs. Doordat de woon-werkkilometers op de fiets door de overheid als privé worden beschouwd dienen deze altijd te worden betaald, het is dus niet mogelijk een leasefiets alleen zakelijk te rijden. Het scheelt dat de bijtelling voor een leasefiets maar een paar euro per maand is.

Toepassing cafetariaregeling?

Als de werkgever de leasekosten niet (volledig) wil of kan betalen, dan is er toch nog voordeel mogelijk binnen de nieuwe fietsregeling. Door uitruil van brutoloon via de cafetariaregeling: het brutoloon wordt tijdelijk verminderd met de leasekosten. Deze bruto-netto uitwisseling is voordelig voor werknemer en werkgever. De besparing voor de werknemer kan oplopen tot meer dan 40% ten opzichte van koop. De werkgever bespaart op de sociale lasten. Werkgever en werknemer maken hiervoor duidelijke afspraken, waarin ook duidelijk is wat de consequenties zijn voor pensioen, eventuele uitkeringen en toeslagen en bij uitdiensttreding.

Voor werknemers

Wat gebeurt er met de kilometer- vergoeding?

De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets, dit werkt als volgt. Voor de met de leasefiets afgelegde woon-werkkilometers heeft de werknemer géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. Voor de dagen en/of kilometers dat werknemer met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, het OV) reist mag werkgever de kilometervergoeding wel blijven uitkeren. Belangrijk is dat werkgever en werknemer aannemelijk kunnen maken dat deze woon-werkkilometers niet met de leasefiets, maar met de auto / het OV zijn afgelegd. Het Ministerie van Financiën laat de wijze van ‘aannemelijk maken’ over aan werkgever om dit met eigen adviseur / belastinginspecteur af te spreken.

Voorbeeld: Werknemer gaat vóór de leaseregeling 5 keer per week met de eigen auto en ontvangt hiervoor een kilometervergoeding. Werknemer kiest voor een leasefiets, gaat vervolgens twee dagen per week met de leasefiets en drie dagen per week met de eigen auto. Werkgever mag nog drie dagen per week kilometervergoeding blijven uitkeren.

Welke fietsen komen in aanmerking?

Bij 2wielerlease.nl kun je elke fiets vanaf € 499,- uitkiezen in de showroom van Jansen 2wielers (ook merken waar wij geen dealer van zijn). Dat mag een stevige stadsfiets of snelle elektrische fiets zijn, maar net zo gemakkelijk kies je voor een high-speed e-bike. Kom voor een goed beeld of een proefrit langs in onze winkel.

Wat vergt het mij aan administratie?

Afhandeling verloopt via een volledig digitaal en geautomatiseerd platform waarop alle relevante processen en partijen (werkgever, werknemer en fietsendealer) samenkomen om zo het leasen van een fiets eenvoudig te laten verlopen. De papierwinkel is dus verleden tijd! Het platform ondersteunt werkgevers en werknemers in dit gehele proces, zodat je met één klik op de knop je werknemer toestemming kunt geven om een fiets te leasen.

Wie is eigenaar van de fiets gedurende de leaseperiode?

Gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eigenaar van de fiets.

Wat gebeurt er na 36 maanden?

De leasemaatschappij doet een aanbod aan de werknemer om de fiets voor ca. 15% van de nieuwwaarde over te nemen. Het exacte bedrag is nu nog niet vast te stellen en is afhankelijk van de uiteindelijke staat van de fiets. Indien de werknemer geen interesse heeft in het overnemen van de fiets, dan neemt de leasemaatschappij de fiets kosteloos terug. Er zit hier nooit een risico voor de werknemer aan.

Een fiets leasen

Hoe werkt het leasen van een fiets bij 2Wielerlease?

Per 1 januari 2020 betalen fietsers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever, jaarlijks slechts 7 procent bijtelling berekend over de catalogusprijs van de fiets. Daarmee lijkt het gebruik van de leasefiets heel erg op het (privé)gebruik van de leaseauto. Een verschil is dat de bijtelling binnen de vrije ruimte van de WKR mag worden verrekend, waardoor de medewerker niets betaald. Wel moet een eventuele reiskostenvergoeding over de gefietste woon-werkkilometers worden ingeleverd. De maandelijkse leasekosten komen voor rekening van de werkgever.

Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe systeem?

In het oude fietsplan was het leasen van een (elektrische) fiets niet populair. De huidige regeling voor een fiets van de zaak kent een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. De regeling zoals deze nu is vereist een sluitende administratie die iedere privérit tot op de kilometer nauwkeurig documenteert. Het aanschaffen en gebruiken van een elektrische fiets van de zaak wordt dan ook gezien als ingewikkeld en omslachtig.

Tot op heden valt de fiets van de zaak onder de werkkostenregeling. Dit houdt in dat een werkgever tot 1,2 procent van het verzamelinkomen van alle medewerkers belastingvrij mag gebruiken voor uitgaven die werknemers ten goede komen. De flink hoge aanschafprijs van een elektrische fiets slaat een behoorlijk gat in dit budget waardoor al snel wordt afgezien van de koop.

Natuurlijk kun je als medewerker ook kiezen voor private lease en daarmee de kilometervergoeding behouden; dit kan interessant zijn bij grotere woon-werkafstanden.

Wat is het doel?

Het doel van de overheid met deze nieuwe regeling is om het fietsen te stimuleren. Dat moet Nederland vergroenen en werkend Nederland fitter en vitaler maken. Wie regelmatig fietst is volgens onderzoek jaarlijks gemiddeld 2 dagen minder ziek. Als werkgever bespaar je daarnaast nog eens op eventuele parkeerkosten en uitgaven voor een leaseauto. En niet onbelangrijk: de leasefiets past in een duurzamer mobiliteitsbeleid.

Over 2wielerlease.nl

Waar kan ik contact opnemen?

Via de grote blauwe button, rechtsboven in de menubalk. Wij helpen u graag!

Waar kan ik de leasefietsen vinden?

Onder de optie “Fietsen” in de menubalk. Hieronder kun je kiezen om onze stadsfietsen, elektrische fietsen en high-hpeed e-bikes te bekijken.